Handelsbetingelser for bruk av tjenesten “Yogamamma nettkurs”


Yogamamma utgis av Cathrine Mathiesen og er i det følgende referert til som “Utgiver”.

Tilgang til og bruk av Utgivers side “www.nettkurs.yogamamma.com” (“Nettstedet”) og andre relaterte Internetttjenester (sammen med tilgang til og bruk av Nettstedet heretter referert til som “Tjenesten”) levert av Utgiver er underlagt følgende vilkår for bruk av Tjenesten (“Vilkårene”).

Vi oppfordrer til at du leser disse Vilkårene nøye. Ved opprettelse av konto hos Utgiver eller annen bruk av denne Tjenesten så bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket til disse vilkårene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og Utgiver (“Yogamamma Nettkurs.”» eller «vi»). Dersom du ikke godtar disse vilkårene kan du ikke bruke Tjenesten.

 

1. TJENESTEN

Tjenesten omfatter tilgang til kursplattform, kursinnhold og læringsvideoer. Kursplattformen drives av Utgiver og omfatter også Nettstedet der du bestiller, logger inn, og kan laste ned diverse filer.

 

2. KONTO

Ved å registrere deg hos Utgiver bekrefter du at du er minst 18 år. Du vil få en begrenset, ikke- eksklusiv, oppsigelig, ikke-overførbar og ikke-underlisensbar rett til å ha tilgang til Tjenesten i henhold til abonnementstype. Du kan ikke oppgi eller bruke e-postadresse eller andre personopplysninger tilhørende andre en deg selv i forbindelse med tjenestene. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv når du registrerer deg hos Utgiver, samt samtykker i å opprettholde og oppdatere denne informasjonen slik at den til all tid er korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du er ansvarlig for å opprettholde taushetsplikten for kontodetaljer og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen din i forbindelse med Tjenesten, og du godtar å ta ansvar for all aktivitet på din konto, inkludert valg og bruk av innhold og tjenester.

 

3. RETTIGHETER

Du kan bare bruke Tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse Handelsbetingelsene, samt eventuelle driftsmessige regler som fastsettes av Utgiver. Utgiver forbeholder seg retten til enhver tid å stoppe Tjenesten, avslutte kontoer, eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, basert på en abonnents aktivitet som er i strid med disse Handelsbetingelsene eller gjeldende lover og forskrifter.

 

4. OPPHAVSRETT

Alt innhold som utgjør en del av Tjenesten, det være seg tekst, videoer, design, logoer, ikoner, bilder, samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på nettstedet, eies av Utgiver, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsrett og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold.

En tredjeparts innholdsleverandør har opphavsretten til alt originalt innhold, inkludert og uten begrensning til videoer som leveres eller på annen måte er gjort tilgjengelig for deg gjennom Tjenesten. Unntatt det som uttrykkelig fastslås av gjeldende lover om opphavsrett og avtaler eller tillates av funksjonene i Tjenesten, kan du ikke modifisere, reversere, publisere, overføre, vise, delta i overføring eller salg, lage avledede produkter av, eller på noen måte utnytte kommersielt eller gi en tredjepart tilgang til innholdet på Nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Utgiver.

 

5. TREDJEPARTSINNHOLD

Utgiver er en distributør og produsent av innholdet i Tjenesten. Eventuelle tjenester, tilbud eller annen informasjon eller innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjeparter, inkludert de som finnes i og tilbys av Tjenesten, kommer fra de respektive leverandører, og ikke fra Utgiver. Utgiver garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av noen tjenester eller tilbud fra tredjeparter.

Tjenesten kan inneholde linker til andre nettsteder og tredjeparts ressurser. Utgiver påtar seg intet ansvar for kommunikasjon eller materiale som gjøres tilgjengelig gjennom slike linker. Disse linkene er kun lagt ut for enkelhets skyld. Du er selv ansvarlig for å forstå alle betingelser og vilkår som gjelder når du besøker eller legger inn en bestilling på produkter eller tjenester gjennom et tredjeparts nettsted, eller bruken av dette.

 

6. 14-DAGERS ANGRERETT

Vi ønsker at du skal være fornøyd med Tjenesten, men skulle du angre har du en angrerett på 14 dager. 

Angreretten utløper 14 dager etter den dagen du har meldt deg på Tjenesten. Ønsker du å oppheve avtalen, må du underrette oss om det. Du kan avbestille avtalen ved å skrive til oss på epost på [email protected] Oppgi vennligst ditt navn og fakturanummer. Avbestillingsfristen er opprettholdt om du sender din avbestilling innen fristen på 14 dager er utløpt.

Hvis du utøver din angrerett, refunderer vi den betalinger vi har mottatt fra deg vedrørende denne Tjenesten. Tilbakebetalingen vil skje uten unødvendige forsinkelser og vi vil sørge for å overføre pengene så fort som mulig, dog er det vores erfaring at der kan gå opp til 1 uke før pengene dine er tilbake på konto.

 

7. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med Tjenesten behandles i henhold til våre interne retningslinjer for oppbevaring av personopplysninger, som du kan lese om i vår Personvernserklæring. 

 

8. ENDRINGER I TJENESTEN

Vi forbeholder oss retten til enhver tid å endre eller stoppe, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller deler av denne), med eller uten varsel. Du samtykker i at Utgiver ikke er ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for endringer, stopp eller opphør av Tjenesten.

 

9. ANSVAR I FORBINDELSE MED BRUK AV TJENESTEN

Utgiver garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av hele eller deler av Tjenesten, heller vil vi ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av din bruk av informasjonen som finnes i Tjenesten, eller din bruk av tjenestene som tilbys, eller aksept tilbud som kommer gjennom Tjenesten.

 

10. ERSTATNING

Du godtar å forsvare og ikke å holde Utgiver, dets lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører og deres respektive ledere, ansatte og formidlere ansvarlig for krav, tap, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder advokatsalær som følge av (a) din bruk av Tjenesten, (b) brudd på disse Handelsbetingelsene, eller (c) aktiviteter som er knyttet til din konto (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person som har tilgang til Tjenesten via din konto.

 

11. OVERVÅKNING AV TJENESTEN

Utgiver beholder retten, men ikke plikten, til å overvåke Tjenesten for å fastslå samsvar med disse Handelsbetingelsene og eventuelle driftsmessige regler som er fastsatt av Utgiver, og for å overholde enhver lov, forskrift eller autorisert forespørsel fra myndighetene. Uten å begrense det foregående, forbeholder vi oss retten til å fjerne ethvert innhold som vi, av vårt eget skjønn, finner å være i strid med bestemmelsene herunder eller på annen måte er støtende eller i strid med Utgiver eller dets lisensgiveres forpliktelser.

 

12. OPPSIGELSE

Utgiver eller du kan på et hvilket som helst tidspunkt avslutte din tilgang til Tjenesten. Uten å begrense det foregående, kan Utgiver, etter eget forgodtbefinnende og uten erstatningsansvar, fjerne ditt passord eller bruk av Tjenesten uten grunn, inkludert, uten begrensning, hvis Utgiver mener at du har brutt eller har handlet i strid med ord og handling i disse Handelsbetingelsene. Enhver oppsigelse av tilgang til Tjenesten under enhver bestemmelse i disse vilkårene kan skje uten forutgående varsel, og Utgiver kan umiddelbart deaktivere eller slette din konto og all tilknyttet informasjon og/eller videre tilgang til Tjenesten.

 

13. MERVERDIAVGIFT

Alle priser som er oppgitt på Nettstedet er inkludert merverdiavgift (“MVA”).

 

14. BETALING VED KJØP

Påmelding til Tjenesten er først gyldig etter opplyst kursgebyr har blitt mottatt av Utgiver. Du kan betale med Visa og Mastercard, og vi tar forbehold for eventuelle gebyrer fra leverandør av benyttede betalingstjenester. Kursgebyr vil bli trukket fra din konto ved kjøp av Tjenesten. Du vil motta kvittering via epost for alle kjøp du gjør etter at betaling er trukket fra din konto. Denne kvitteringen er kun til informasjon om hva som allerede er betalt og er ikke hva du skylder oss.

Manglende bruk av kurset gir ikke rett til tilbakebetaling av kursgebyret utover punkt 6 herover i Handelsbetingelsene.


15. ANNET

Disse vilkårene, personvernserklæringen, vilkår for refusjon og ansvar som finnes på Nettstedet, utgjør hele avtalen mellom Utgiver og deg med hensyn til din bruk av Tjenesten, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom oss med hensyn til deres innhold. Disse vilkårene skal reguleres av lovene i Norge med hensyn til tvister som oppstår under bruk eller er relatert til din bruk av Tjenesten eller disse vilkårene. Ingen fraskrivelse fra noen av partene og eventuelt mislighold herunder, skal anses å være en fraskrivelse av foregående eller etterfølgende brudd eller forsømmelse.

 

16. VARSLINGER

Utgiver kan fra tid til annen revidere disse vilkårene for å holde dem oppdatert i henhold til Utgivers produkter og tjenester. Besøk Nettstedet jevnlig for å sjekke eventuelle endringer. Dato som oppgitt øverst vil varsle deg om de seneste endringene. Din tilgang til eller bruk av Tjenesten etter at en slik oppdatering har trådt i kraft, vil vise at du samtykker i disse endringene.

 

18. KONTAKT

Vår kontaktinformasjon er:

Yogamamma, Cathrine Mathiesen

Org nr 987 350 652

Adresse: Lyder Sagens gate 27, 0358 Oslo

Epost: [email protected]

https://www.yogamamma.no/

 

Sist oppdatert 10. Februar 2021